Om Eger Bygg

Hvorfor velge oss?

SOM AVTALT!

Hos Eger Bygg as kan du vite at det som blir avtalt blir overholdt. Vi har siden oppstart hatt stort fokus på at vi skal overholde dette, og har derfor implementert det som slagord i vår logo, for at alle skal vite at dette er viktig for oss. Som profesjonell part i boligbygging og rehabliteringsjobber sørger vi for at du som kunde får boligdrømmen din oppfylt, og at arbeidet er av god kvalitet, til riktig tid og som avtalt.

KVALITET!

Vi stiller store kvalitetskrav til våre underleverandører, og vi legger stor vekt på at det leveres et bygg av god kvalitet. I samarbeid med våre lokale og eksterne leverandører leverer vi bygg og løsninger som er moderne, tidsriktige og av kvalitet som varer.

ERFARING!

Eger Bygg as har lang erfaring innen bygg og bolig. Vi har gjennom tiden tilegnet oss god kompetanse på alt fra feltutbygging og nybygg til rehabiliteringsjobber og anbudsjobber. Vi er til enhver tid interessert i nye tomteområder til boliger eller fritidsboliger og har etter mange års erfaring gode forutsetninger til å gi grunneiere gode betingelser og en trygg omsetning av Deres eiendom.

HISTORIE

Dagens Eger Bygg as ble stiftet i februar 2003 av Irene og Terje Midbrød. Terje startet sin virksomhet allerede i 1987 og har siden da drevet byggevirksomhet fra Flekkefjord i sør til Stavanger i nord. I kombinasjon med å drive byggefirma så har han drevet med byggevarefirma og tomteutvikling, noe som har gitt en bred og god kompetanse innen hele byggeprosessen.

NÅTID

Eger Bygg as holder for det meste på med feltutvikling og nybygg. Vi disponerer et stort antall tomter hvor det blir prosjektert ulike boligtyper som eneboliger, tomannsboliger, større leilighetsprosjekt og fritidsboliger. I tillegg til dette påtar Eger Bygg as seg oppdrag av ulik karakter som rehabilitering og ombygging av privatboliger så vel som industri –og kontorlokaler.

VEIEN FREMOVER

Fremover ser vi at det blir stadig viktigere å posisjonere oss korrekt i markedet når det kommer til å få gode tomter i takt med en stadig mer bevisst kundemasse, hvor prosjekteringen og reguleringen gir tidsriktige boliger. Det har vært lite fokus på oppføring av eneboliger på annen manns tomt, men for å spre oss mer ut i markedet vil vi fokusere på å få mer fotfeste innen dette området. Med dette ser vi frem til spennende og utfordrende tider, hvor vi mener vi sitter på den kompetansen og erfaringen som skal til for at vi kan få til dette og fremdeles levere arbeid av god kvalitet og som avtalt.

Eger Bygg

Eger Bygg AS har i dag 12 ansatte. Mesteparten av omsetningen vår kommer fra boligbygging, som også er vårt hovedfokus.

Vi hjelper deg på veien til ditt drømmehjem