Hvorfor velge oss?


SOM AVTALT!

Hos Eger Bygg as kan du vite at det som blir avtalt blir overholdt. Vi har siden oppstart hatt stort fokus på at vi skal overholde dette, og har derfor implementert det som slagord i vår logo, for at alle skal vite at dette er viktig for oss. Som profesjonell part i boligbygging og rehabliteringsjobber sørger vi for at du som kunde får boligdrømmen din oppfylt, og at arbeidet er av god kvalitet, til riktig tid og som avtalt.


KVALITET!

Vi stiller store kvalitetskrav til våre underleverandører, og vi legger stor vekt på at det leveres et bygg av god kvalitet. I samarbeid med våre lokale og eksterne leverandører leverer vi bygg og løsninger som er moderne, tidsriktige og av kvalitet som varer.


ERFARING!

Eger Bygg as har lang erfaring innen bygg og bolig. Vi har gjennom tiden tilegnet oss god kompetanse på alt fra feltutbygging og nybygg til rehabiliteringsjobber og anbudsjobber. Vi er til enhver tid interessert i nye tomteområder til boliger eller fritidsboliger og har etter mange års erfaring gode forutsetninger til å gi grunneiere gode betingelser og en trygg omsetning av Deres eiendom.

Hvem er vi?

DSC_3797DSC_3660

Eger Bygg AS har i dag 12 ansatte, mesteparten av omsetningen vår kommer fra boligbygging, som også er vårt hoved fokus.

Store kvalitetskrav blir stilt til underleverandører og det legges stor vekt på at det leveres et bygg av god kvalitet til riktig tid og som avtalt.

 

Eger Bygg AS er også til enhver tid interessert i nye tomteområder til boliger eller fritidsboliger og har etter mange års erfaring gode forutsetninger til å gi grunneiere gode betingelser og en trygg omsetning av deres eiendom.

LES MER