Erfaring

Eger Bygg AS har lang erfaring med bygging av hus, og hytter. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse innen vårt felt gjennom årene som har gått, og vil derfor veldig gjerne hjelpe våre kunder med å realisere sine bolig drømmer ved å ta i bruk all den kunskap og erfaring vi sitter med.Vi har gjennom tiden tilegnet oss god kompetanse på alt fra feltutbygging og nybygg til rehabiliteringsjobber og anbudsjobber.

Vi er til enhver tid interessert i nye tomteområder til boliger eller fritidsboliger og har etter mange års erfaring gode forutsetninger til å gi grunneiere gode betingelser og en trygg omsetning av Deres eiendom.