Myllersmarka

Informasjon

Her reguleres det et større boligfelt hvor det planlegges å sette opp både eneboliger og flermannsboliger.

Pr. September 2018 har feltet vært oppe til første gangs behandling i Eigersund kommune. Vi forventer å kunne legge ut tomter/boliger for salg ved årsskiftet 18/19.