Langevann

Informasjon

Et stort prosjekt med flere tomter i fra starten av Rådyrveien og helt til toppen i Hjortveien. Her er det blitt bygget alt fra firemannsboliger til eneboliger.