HISTORIE

Dagens Eger Bygg as ble stiftet i februar 2003 av Irene og Terje Midbrød. Terje startet sin virksomhet allerede i 1987 og har siden da drevet byggevirksomhet fra Flekkefjord i sør til Stavanger i nord. I kombinasjon med å drive byggefirma så har han drevet med byggevarefirma og tomteutvikling, noe som har gitt en bred og god kompetanse innen hele byggeprosessen.

NÅTID

Eger Bygg as holder for det meste på med feltutvikling og nybygg. Vi disponerer et stort antall tomter hvor det blir prosjektert ulike boligtyper som eneboliger, tomannsboliger, større leilighetsprosjekt og fritidsboliger. I tillegg til dette påtar Eger Bygg as seg oppdrag av ulik karakter som rehabilitering og ombygging av privatboliger så vel som industri –og kontorlokaler.

VEIEN FREMOVER

Fremover ser vi at det blir stadig viktigere å posisjonere oss korrekt i markedet når det kommer til å få gode tomter i takt med en stadig mer bevisst kundemasse, hvor prosjekteringen og reguleringen gir tidsriktige boliger. Det har vært lite fokus på oppføring av eneboliger på annen manns tomt, men for å spre oss mer ut i markedet vil vi fokusere på å få mer fotfeste innen dette området. Med dette ser vi frem til spennende og utfordrende tider, hvor vi mener vi sitter på den kompetansen og erfaringen som skal til for at vi kan få til dette og fremdeles levere arbeid av god kvalitet og som avtalt.

TØMRERNE

Våre tømrere har lokal tilknytning med mye erfaring innen boligbygging. Det er ansatt 9 tømrere i Eger Bygg as hvor to av dem er lærlinger. Vi har vært stolt lærebedrift helt siden Eger Bygg as ble stiftet.